God mat i fantastisk miljö

Söndraby ligger mitt i ett gammalt kulturlandskap med åkrar, betes-marker och bokskogssluttningar. Allt vackert inramat av ändlösa stengärden som berättar om många generationers flit och slit för att forma detta njutbara landskap.

Norr om oss har vi kyrkbyn Oppmanna, tidigare kallad Nördreby.
6 km söderut, där slättlandskapet tar vid, ligger Bäckaskog Slott. 
Västerut, tvärs över sjön på en udde, skymtar Karsholms Slott.
Öster om byn, bortom de magra betesmarkerna, reser sig Oppmannaberget där byns gårdar har sin skog. Ytterligare österut finns Vångaberget med sina bokskogar och fruktodlingar på sluttningarna mot Ivösjön.
 Vi vandrar längs sjön över åkrar och betesmarker, längs vägar, stigar och sträden. Uppför, nerför och plant. Ibland inne i skogens pelarsalar.
På våren passerar vi blommande, på sommaren bärande och mot hösten mognande fruktträd i odlingar och längs stengärdena.


Kor, kalvar, får, lamm och hästar kommer att nyfiket uppmärksamma vår vandring. Stengärde och stängsel skall förhoppningsvis hindra dem från att delta.